Estudi

Thehallstudio és un estudi d’arquitectura i interiorisme de Barcelona creat per Carolina Cunill,  Arquitecta Tècnica especialitzada en el marc de la Gestió, Planificació i Organització d’obres. Compta amb una àmplia experiència en el   disseny de l’arquitectura d’interiors i la gestió mediambiental aplicada a l’edificació.

Thehallstudio és un estudi amb un enfocament innovador, basat en una estructura col·laborativa que permet integrar projectes d’interiorisme, projectes executius, direcció d’execució d’obres i project management. Oferim una gestió integral de projectes arquitectònics amb mitjans d’execució propis.

L’eco-disseny, l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la reducció d’emissions de CO2 són premisses fonamentals en la gestió dels nostres projectes.

Thehallstudio és un despatx dinàmic que pretén que els usuaris formin part de l’espai, hi interaccionin, el coneguin i s’envoltin d’arquitectura.  Amb aquesta finalitat realitzem activitats connectades amb la cultura arquitectònica i el disseny.

Estudi 1