Category: Projectes

CASA AM24

febrer 7th, 2019 by

Projecte de rehabilitació integral d’una nau industrial i reconversió en vivenda. Sabadell (Barcelona)

 

L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació d’una antiga nau industrial, posteriorment ocupada i mal reformada per una empresa de serveis, per reconvertir-la en dues vivendes, amb un extens contingut programàtic.

 

La primera fase de l’actuació és recuperar el volum original de la nau industrial, actualment desvirtuat per les posteriors actuacions que es van fer. Per tal de realitzar aquest reset, entre petites actuacions d’enderroc, cal remarcar, la recuperació d’un antic pati anglès en el posterior de la parcel·la, per tal d’aportar llum i ventilació  a la planta soterrani i seguidament l’enderroc d’un fals sostre que amagava les encavallades de fusta de la coberta.

 

Així doncs ens quedem amb un gran volum de tres nivells. Un soterrani il·luminat i ventilat per un pati anglès, una planta baixa suportada per grans jàsseres de formigó armat i una planta primera amb encavallades de fusta, ambdues últimes amb una gran alçada lliure entre forjats.

 

L’extens contingut programàtic desitjat, dues vivendes amb espais privatius i espais de caràcter més públic, ens obliga a afrontar la proposta des del màxim aprofitament dels m³ de continent a més a més dels m².  Així doncs per tal de maximitzar els m³  de continent sense perdre les encavallades existents, un valor afegit a la vivenda que no volem perdre, aixequem tota la coberta juntament amb les encavallades 50 cm.

Per això la proposta juga amb les alçades resultants per crear entreplantes i racons accessibles a mitges alçades.

 

Per tal d’aprofitar la resta de l’estructura existent, s’han de realitzar un seguit d’actuacions de reforç. El formigó existent amb una resistència de 12N/mm² insuficient per a l’ús destinat, ens obliga a reforçar a positiu totes les jàsseres de formigó amb platines d’acer, i reforçar a negatiu  augmentant la secció resistent, mitjançant una nova capa de compressió solidària amb la solera de formigó existent. Per altra banda, s’ajusten les unions i encastaments de les encavallades de fusta i es comprova l’estat d’aquest front atacs de tèrmits.

 

De les dues vivendes, una és la principal, ubicada a l’interior d’illa en format dúplex. L’altre una vivenda de dimensions més reduïdes, ubicada en façana. I com a divisòria de les dues, en planta primera s’inserta  un petit pati que servirà també  per a donar llum i aportar ventilació al mig de la parcel·la.

 

Paral·lelament al programa de cada vivenda, es demana com a requisit que les dues comparteixin un aparcament amb una zona de rentat, un traster i un accés a planta soterrani on trobem un espai comú e funció inscrita amb accés al  el pati anglès. Aquests espais són tractats com a exteriors, tant en l’àmbit climàtic per tal d’estalviar energia com a nivell formal.

 

Programàticament s’utilitza la mateixa estratègia d’addició de ínsules per poder donar sortida als requeriments. Unes capses de fusta d’avet laminat ubicades dins dels grans volums existents, solucionen aquelles peces amb un ús definit.  L’espai negatiu que generen s’utilitza per a tot aquell programa més informal i canviant. Aquesta estratègia ens permet duplicar els m² per donar cabuda a tots els requisits i alhora una interconnexió visual dels dos gradients espacials  dotant de la vida domèstica d’una marcada verticalitat.

 

 

Emplaçament:                 Sabadell, Barcelona.

 

Promotor:                        Privat.

 

Arquitectes:                     Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

 

Arquitecte tècnic:           Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

 

Estructura:                       Josep Florència

 

Interiorisme:                   Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

 

Constructora:                   QuiOlmo Anoia S.L.

 

M2:                                   344,35 m2 de superfície construïda.

 

Fotografia:                       José Hevia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA SA16

febrer 7th, 2019 by

 

Projecte de recuperació, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar. Barcelona

 

Se’ns presenta la possibilitat de reformar una vivenda pràcticament en contacte amb el parc Natural de Collserola i amb unes vistes fantàstiques de la ciutat de Barcelona.

 

La vivenda forma part d’una iniciativa del patronat de la vivenda als anys 50, per crear al peu de la muntanya de Collserola, un barri per a artesans. Així totes les vivendes i per tal de gestionar el fort desnivell que existeix a la zona utilitzen la mateixa estratègia de generar un semisoterrani, que advendran els tallers per tal de poder salvar la diferència de cota.

 

En un barri on la tònica general ha estat enderrocar aquestes antigues vivendes, per tal de construir de noves que esborren totalment el context historicoartístic del barri, ens inclinem pel contrari, ser molt respectuosos amb la casa i el barri, reformar aquesta tipologia de caràcter social per aportar-li les virtuts que potser per l’època i pel pressupost d’aquells anys no es va poder.

L’entorn immediat a la vivenda té dues virtuts molt marcades que d’alguna manera han de quedar reflectides en l’actuació. Unes vistes privilegiades de la ciutat de Barcelona, i la presència i intensitat de l’entorn verd del Parc de Collserola.

 

Aquestes virtuts conflueixen en la mateixa entrada a la parcel·la. Aquesta la generem pel marge lateral, on una façana verda ens dóna la benvinguda emmarcant les vistes de tota Barcelona. Aquesta façana verda lateral, gira a la façana sud creant  un gran estructura porticada guanyant 2,5m de profunditat de casa. Estructura que ens permetrà, per una banda fer de control solar passiu al sud mitjançat l’addició de terrasses, i per altra banda, poder obrir l’hermètica façana original amb grans finestrals. L’estratègia de la resta de l’actuació ha estat recuperar i ser respectuosos amb l’aspecte original. Emprant materials tradicionals, com fusteries i porticons de fusta, tova ceràmica per a paviments i remats, coberta de teula ceràmica i una tonalitat d’acord amb el es seu entorn.

 

Programàticament, l’interior de la vivenda s’ha dividit en dos grans conjunts. A la planta soterrani, on originàriament s’ubicava el taller, s’ha tractat com un espai vinculat a l’exterior, de caràcter lúdic i amb forta relació amb el porxo i la nova piscina.

La resta de l’edifici s’ha tractat com a un habitatge a l’ús. La planta baixa, organitzada per una quadrícula imposada per l’esquema estructura de l’ampliació de la casa, recull a cada quadrant un ús determinat, cuina, menjador, sala d’estar i nucli de comunicacions e instal·lacions  on tots els espais es troben directament vinculats entre ells i l’exterior.

A la planta primera es distribueixen habitacions, banys i una gran sala polivalent a façana sud per a recollir les vistes de Barcelona.

El sota cobert existent s’ha recuperat amb la inserció d’una diàfana planta golfes que conté l’habitació principal.

 

 

Emplaçament:                          Barcelona.

 

Promotor:                                 Privat.

 

Arquitectes:                              Manu Pagès Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

 

Arquitecte tècnic:                    Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

 

Interiorisme:                             Manu Pagès Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès +

Carolina Cunill  / THEHALLSTUDIO  +  Clauida de Sousa Interior Design

 

Construction manager:           Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

 

m2:                                             344,35 m2 de superfície construïda.

 

Fotografia:                                José Hevia

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Fortuny

novembre 15th, 2018 by

L’habitatge actual proposa la disposició de tots els dormitoris, cuina i gran sala menjador a façana aprofitant els grans finestrals per guanyar llum i ventilació i a més, s’obri una gran apertura vertical en la paret de carga que separa el menjador i la cuina , de manera que guanya en relació espaial i il·luminació. En la posició de l’antiga cuina i bany s’ubiquen dos banys i zona de rentat a continuació de la cuina que proporciona una gran funcionalitat.

En quant als materials, el projecte recupera l’evolvent original de l’habitatge deixant al descobert el seu forjat de cassetons ceràmics i bigues de fusta. Els materials i tonalitats utilitzats son orgànics i naturals com el parquet de roure de la sala, dormitoris i cuina, i materials recuperats com el paviment hidràulic de dibuix geomètric per als banys. A més, alguna de las parts existents s’ha deixat sense revestiment per a potenciar les textures de la ceràmica i també s’han conservat les fusteries de fusta actuals en façana restaurant-les per a una millora acústica i tèrmica.

Aquesta intervenció, no solament atenta a la recuperació de materials de l’ evolvent i a la elecció de acabats tradicionals i càlids, sinó va mes enllà amb la recuperació del mobiliari escollit peça per peça de la col·lecció pròpia familiar, restaurant-la i donat-li un nou us. Peces restaurades baix una filosofia “Slow home”, escollides amb aprecia, recuperades per restauradors de proximitat i entapissades amb teles fetes a ma, perquè aquestes coses son les que ens fan sentir còmodes, com a casa.

La solució a aquest projecte ha aconseguit tornar a l’habitatge un esperit mes honest amb el sistema constructiu de l’edifici i mes acordi amb el confort i estil de vida actuals.  Una llar que dona resposta a les necessitats dels propietaris, al seu dia a dia , aconseguint espais lluminosos, moderns i plens de vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació:                            Barri del Raval, Barcelona.

Arquitectes:                       Carolina Cunill (TheHallStudio)/   Manu Pagés (Taller d’Arquitectura Manu Pagés )

Construction Manager;   Carolina Cunill (TheHallStudio)

Any de projecte:                2016

Construcció:                      2016

Sup. construida:               135 m2

Fotografía:                         José Hevia

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Palo Verde

gener 23rd, 2017 by

Situat a la Rambla del Poble Nou, arteria vital on es concentra l’activitat comercial, així com el fluxe mes important de persones del barri, es projecta un nou bar restaurant amb un horari d’apertura de 9h a 24h. Aquest fet comporta que el local doni resposta als diferents usos vinculats a l’horari, fins un bar de esmorzars i menjars, fins un bar-cocteleria per a la nit.

Se’ns demana dotar al nou bar  d’una important notorietat cap a la rambla, per a aconseguir-ho es proposa una reforma el mes transparent possible, ampliant la zona vidriada de fatxada i minimitzant-la amb la fatxada de l’edifici d’habitatges existent, per a posteriorment deixar les mitgeres del local blanques e insertar en aquest “fons” neutre un nou element construït como si d’un objecte es tractés, dotant a la proposta de certa teatralitat fons-figura que ressaltés la proposta des de l’exterior.

Aquest fons neutre, es realitza per imperatiu tècnic, mitjançant un  aplacat acústic en parets, terres i sostre. El sostre, degut a l’alt contingut d’instal·lacions i conductes que es precisen, va deformant-se per a poder absorbir-los en el seu interior i aprofitar aquestes deformacions per a generar diferents ambients en el local.

El objecte construït de l’interior es desenvolupa en dos altures. Proposem una única peça de gelosia ceràmica com objecte unificador en altura dels dos nivells. Aquest peça ens donarà resposta a la barra, als elements de protecció del altell, així como de fons en una de las parets laterals del pis superior.
Per a unificar la proposta de elements horitzontals en el local, s’aposta por la fusta, aplicada en els terres i llistons de fusta en el sostre que incorporaran la il·luminació.

Per últim, las cavitats que es generen en planta per a optimitzar l’ús de l’espai son tractats com una peça ceràmica vidriada, que aporten diversitat en els diferents ambientes del local.

Ubicació:                 Rambla del Poble Nou, Barcelona.

Arquitectes:            Manu Pagés (Taller d’Arquitectura Manu Pagés )/ Carolina Martínez (TheHallStudio)

Any de projecte:    2015

Construcció:          2015 – 2016

Sup. construida:    122,00m2

Fotografía:              José Hevia

Urquinaona

juny 15th, 2016 by

Projecte de rehabilitació integral d’un habitatge que data del 1900 de 147 m2, d‘estil modernista. Plena d‘encant amb els seus mosaics hidràulics originals, rosetons florals, altura imponent de sostre, tribuna assolellada amb grans finestrals i tancaments de fusta.

La bellesa que transmet l’espai original es imponent i per aquest motiu la rehabilitació es cenyeix en respectar els materials i textures existents. S’ha conservat la identitat i la geometria de l’espai combinant-la amb la funcionalitat necessària per un gran habitatge familiar.

IMG_3615_B

IMG_3645_B_II

IMG_3623_B

IMG_3628_B

IMG_3634_B

IMG_3641_B

IMG_3642_B

IMG_3644_B

Fotografía realizada por Rafel Gras Forner.

Rehabilitació integral d’un estudi & habitatge al Poblenou

novembre 27th, 2015 by

L’Alessandra Giusti, web & graphic designer italiana, és la propietària dels 48m2 d’aquest espai al barri del Poblenou. Per la seva professió l’Alessandra necessitava crear un espai de treball dins del seu habitatge.

PLANOL INICIAL THE Planol inicial PoblenouTHE Planol inicial Poblenou

THE Planol inicial Poblenou

Inicialment, l’edifici del 1936 presentava vàries patologies a l’interior i la habitatge era molt poc funcional a causa de la gran fragmentació d’espais. El bany era minúscul i estava dividit, la cuina era incomoda i hi havia un passadís de distribució.

PROPOSTA ALESSANDRA

 THE PROPUESTA CLIENTA POBLENOU

L’alessandra va tenir molt clar des del principi com volia que fos el seu habitatge/espai de treball: un menjador-cuina obert i espaiós, un bany més ampli, una habitació doble i un l’estudi on poder treballar des de casa.

 

PROPOSTA REALITZADA

THE Proposta Poblenou

Així que ens vam posar a dibuixar en paper i gràcies a la bona comunicació entre el nostre equip i l’Alessandra, cada peça del puzzle va anar encaixant.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

Aprofitant al màxim l’espai reduït, sorgeix una habitatge que encaixa amb la personalitat i amb la funcionalitat demanada.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

La lluminositat, el color blanc, la fusta, el ferro, la ceràmica antiga i el toc personal que li han donat l’Alessandra i la seva parella, fan d’aquest espai un racó càlid i acollidor.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

DSC_0464

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

Arquitecte | Manu Pagés Jovè
Construction Manager & Interiorisme | Carolina Martínez
Fotografia | Manu Pagés Jovè

El “Homestaging” de THEHALLSTUDIO arriba amb força!

setembre 4th, 2015 by

El Home staging és la preparació estètica d’un habitatge per la seva entrada en el mercat de compravenda o lloguer. L’objectiu és vendre’l el més ràpid possible a un preu superior.

HOMESTAGING THE BEFORE

HOMESTAGING THE BEFORE

HOMESTAGING THE BEFORE 3

HOMESTAGING THE BEFORE 4

En el nostre cas, el projecte consisteix en “donar vida” i fer més atractiu un pis de mostra d’una nova promoció d’habitatges a Figueres.

HOMESTAGING THE AFTER

HOMESTAGING THE AFTER

HOMESTAGING THE AFTER

HOMESTAGING THE AFTER

El repte d’aquest encàrrec és aconseguir l’objectiu amb uns recursos molt limitats. Per decorar 70m2, teníem un pressupost tan ajustat que vam haver d’optimitzar els escassos recursos existents i utilitzar la nostra imaginació.

HOMESTAGING THE AFTER

HOMESTAGING THE AFTER

HOMESTAGING THE AFTER

El projecte es va completar en 10 dies i tant nosaltres com el nostre client hem quedat molts satisfets del resultat.

Algú més s’apunta al “Homestaging”?

 

Fotos: Didac Vilarnau

Molly Mallone- Formentera

agost 13th, 2015 by

Us recordeu del projecte d’interiorisme que hem fet a Formentera?

La botiga Molly Mallone ja esta oberta i aquí teniu unes fotos molt fresques directes des de l’illa.

Molly Mallone by THE

El disseny gràfic de la marca i la producció del cartell de la botiga esta fet per Ester Iznajar.

Molly Mallone by THE

Molly Mallone by THE

Molly Mallone by THE

Molly Mallone by THE

Molly Mallone by THE

Com teníem previst al projecte hem utilitzat materials autòctons com la fusta combinats amb teixits naturals i pell. Creiem que hem aconseguit crear un espai fresc, mediterrani i ple de caràcter com el personatge que dona nom a la botiga.

 

Fotos: Manel Ros

Casa SB

març 5th, 2015 by

La casa SB, una vivienda unifamiliar entre medianeras de data del 1900, se encuentra situada en el barrio de “El Centre de la ciutat de Sabadell”.

La mayoría de parcelas de esta calle, igual que la del presente proyecto, son parcelas góticas que se caracterizan por tener una geometría muy estrecha y de gran profundidad, con las complicaciones espaciales que esto supone.

La construcción existente se compone de PB+1 con una cubierta a dos aguas de altura máxima de 9,24m y un patio interior de isla, también de geometría rectangular. La parcela se encuentra orientada Nord-oeste – sud-este, y es la fachada de sud-este la del patio interior de isla.

Antiguamente, las dos plantas eran independientes y se concentraba toda la actividad de la casa en la planta baja. Una planta baja altamente compartimentada en pequeñas estancias, con una pobre calidad lumínica y de ventilación. Y, en cambio, la planta piso se mantenía prácticamente desocupada y en un cierto estado de deterioro.

Las premisas del proyecto eran las de crear una vivienda muy diáfana y con una interconexión total de todos los espacios, tanto en planta como en sección, con la finalidad de otorgar luz y ventilación natural en todas las estancias.

Se ha buscado que esta interconexión sea fluida, que todos los espacios de la vivienda estén expuestos des de varios puntos de vista y que la luz procedente de la fachada acristalada invada todos los rincones de la vivienda.

Para conseguir-lo, aplicamos un vaciado a la vivienda, liberando de cualquier pared tanto en planta baja como en planta primera, creando un único espacio diáfano interconectado con la creación de un doble espacio a fachada interior de isla. Una vez realizado este vaciado de paramentos verticales interiores, se realiza el aislamiento de toda la envolvente interior para garantizar el máximo confort térmico para el usuario.

Además, para poder conseguir los programas necesarios dentro de la envolvente, en planta primera creamos un volumen en el centro de la planta. Este contiene las estancias húmedas y de lavado, con el paso de todas las instalaciones necesarias, y a la vez realiza la división de las dos estancias principales de planta primera, conectadas entre sí por la parte superior del volumen, un nuevo altillo para la vivienda.

En planta baja, para poder calificar el gran espacio, se proyecta un mueble-“muro espeso” que recorre de fachada a fachada la gran sala creando diferentes espacios según la utilidad que le dé el usuario.

 

SABADELL 002

SABADELL 001

SABADELL 004

SABADELL 003ret

SABADELL 005ret

SABADELL 006

SABADELL 012

SABADELL 013

SABADELL 008

SABADELL 010

SABADELL 011

SABADELL 009ret

SABADELL 007ret

Fotografies de José Hevia.

 

 

 

 

Casa SB

març 5th, 2015 by

La casa SB, un habitatge unifamiliar entre mitgeres de data del 1900, es troba situat al barri d’El Centre de la ciutat de Sabadell.

La majoria de parcel·les d’aquest carrer, igual que la del present projecte, són parcel·les gòtiques que es caracteritzen per tenir una geometria molt estreta i de gran profunditat, amb les complicacions espacials que això suposa.

La construcció existent es composa de PB+1 amb una coberta a dos aigües d’alçada màxima de 9,24m i un pati interior d’illa, també de geometria rectangular. La parcel.la es troba orientada nord-oest – sud-est, i és la façana de sud-est la del pati interior d’illa.

Antigament, les dues plantes eren independents i es concentrava tota l’activitat de la casa en la planta baixa. Una planta baixa altament compartimentada en petites estances, amb una pobra qualitat lumínica i de ventilació. I, en canvi, la planta pis es mantenia pràcticament desocupada i en un cert estat de deteriorament.

Les premisses del projecte eren les de crear un habitatge molt diàfan i amb una interconnexió total de tots els espais, tant en planta com en secció, per tal d’atorgar llum i ventilació natural a totes les estances.

S’ha buscat que aquesta interconnexió sigui fluida, que tots els espais de l’habitatge estiguin exposats des de varis punts de vista i que la llum procedent de la façana vidrada envaeixi tots els racons de l’habitatge.

Per tal d’assolir-ho apliquem un buidat a la vivenda, alliberant de qualsevol envà tant a planta baixa com a planta primera, creant un únic espai diàfan interconnectat amb la creació d’un doble espai a façana interior d’illa.

Tot just realitzat aquest buidat de paraments verticals interiors, es realitza l’aïllament de tot l’embolcall intern per tal d’assolir el màxim confort tèrmic per l’usuari.

A més, per tal d’aconseguir els programes necessaris dintre l’embolcall, a planta primera creem un volum en el centre de la planta. Aquest conté les estances humides i de rentat, amb el pas de totes les instal·lacions necessàries, i alhora realitza la divisió de les dues estances principals de planta primera, connectades entre sí per la part superior del volum, un nou altell per la vivenda.

A planta baixa per tal de qualificar el gran espai, es projecta un moble-“mur espès” que recorre de façana a façana la gran sala creant diferents espais segons la utilitat que li doni l’usuari.

 

 

SABADELL 002

SABADELL 001

SABADELL 004

SABADELL 005ret

SABADELL 006

SABADELL 003ret

SABADELL 012

SABADELL 013

SABADELL 008

SABADELL 010

SABADELL 011

SABADELL 009ret

SABADELL 007ret

 

Fotografías de José Hevia.