Category: Projectes

CAN SARDENYA

gener 4th, 2021 by

Projecte de Rehabilitació & Interiorisme d’un àtic de 115 m2 situat en el barri de Gràcia de Barcelona.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-09-1000x906.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-10-1000x884.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-11-1000x884.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-12-ret-1000x884.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-07-687x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-08-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-05-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-06-scaled.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-03-1000x859.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-01-1-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es HALL-SARDENYA-02ret-667x1000.jpg

Ubicació; Barcelona

Fotografia; José Hevia

Construction Manger & Interiorisme; Carolina Cunill ( thehallstudio)

Arquitecte Col.laborador; Manu Pagés ( Taller de Arquitectura Manu Pagés)

Superficie; 115 m2

CASA MARC & PATI MIQUEL

febrer 12th, 2020 by

Reforma d’habitatge de 170 m2 ubicat en la planta principal d’un edifici entre mitgeres dels anys 60 en la Vía Augusta de Barcelona.

Antigament es tractava d’un consultori mèdic, molt compartit i fosc, ple de sales i amb poca ventilació.

La planta rectangular de l’habitatge dona a façana mitjançant grans finestrals, por un costat, al carrer i per l’altre ,a través d’una terrassa, al pati interior de mançana.

La intervenció consisteix amb ordenar l’espai, obrir-lo al ’exterior, que respiri i que la llum envaeixi tots els espais.

La nova planta es defineix en dos zones de vocació exterior i en una zona central d’enllaç. En un dels extrems obert a l’exterior, es disposa l’espai de dormitoris, amb llum i ventilació a carrer, aprofitant el doble vidre amb una gran càmera intermèdia que proporciona un aïllament acústic i tèrmic òptim. En la façana oposada, ubicada en l’altre extrem de l’habitatge, oberta al pati interior de mançana, amb una tranquil·litat admirable, s’ubica la zona de dia amb un espai diàfan i obert amb sala, menjador i cuina. En el nucli central d’enllaç, que transcorre abraçant al pati interior de l’edifici, el vinculem amb zones humides (banys i safareig) i a una sala d’estudi oberta , per a  permetre que la llum i la ventilació també envaeixi aquesta zona intermèdia i no quedi aïllada.

La intervenció també segueix en l’exterior, en el pati de mançana, seguint la connexió amb l’interior i aportant la mateixa calidesa i detall que en la resta de la casa.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-011ret-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-009-1000x635.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-007ret-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-010-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-008-724x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-006-còpia-1000x763.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-005ret-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-003-1000x764.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-001-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-002ret-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-004-888x1000.jpg

Fotografia; José Hevia

Arquitecte Col.laborador; Manu Pagés ( Taller de Arquitectura Manu Pagés)

Construction Manager; Carolina Cunill ( thehallstudio)

Superficie; 172 m2

CASA RIERETA

octubre 11th, 2019 by

Projecte de rehabilitació integral de casa unifamiliar situada al parc natural de Collserola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplaçament:  Collserola, Molins de Rei

Arquitecte :Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Construction Manager: Carolina Cunill & Aina Ardévol

M2: 311 m2 de superfície construïda.

Fotografia: Ivan Caster

CASA RIERETA

octubre 11th, 2019 by

Proyecto de rehabilitación integral de casa unifamiliar situada en el parque natural de Collserola.

Ubicación; Collserola, Molins de Rei

Fotografía: Ivan Caster

Arquitecto :Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Construction Manager:Carolina Cunill & Aina Ardèvol

Superficie; 311m2

CASA AM24

febrer 7th, 2019 by

Projecte de rehabilitació integral d’una nau industrial i reconversió en vivenda. Sabadell (Barcelona)

 

L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació d’una antiga nau industrial, posteriorment ocupada i mal reformada per una empresa de serveis, per reconvertir-la en dues vivendes, amb un extens contingut programàtic.

La primera fase de l’actuació és recuperar el volum original de la nau industrial, actualment desvirtuat per les posteriors actuacions que es van fer. Per tal de realitzar aquest reset, entre petites actuacions d’enderroc, cal remarcar, la recuperació d’un antic pati anglès en el posterior de la parcel·la, per tal d’aportar llum i ventilació  a la planta soterrani i seguidament l’enderroc d’un fals sostre que amagava les encavallades de fusta de la coberta.

Així doncs ens quedem amb un gran volum de tres nivells. Un soterrani il·luminat i ventilat per un pati anglès, una planta baixa suportada per grans jàsseres de formigó armat i una planta primera amb encavallades de fusta, ambdues últimes amb una gran alçada lliure entre forjats.

L’extens contingut programàtic desitjat, dues vivendes amb espais privatius i espais de caràcter més públic, ens obliga a afrontar la proposta des del màxim aprofitament dels m³ de continent a més a més dels m².  Així doncs per tal de maximitzar els m³  de continent sense perdre les encavallades existents, un valor afegit a la vivenda que no volem perdre, aixequem tota la coberta juntament amb les encavallades 50 cm.

Per això la proposta juga amb les alçades resultants per crear entreplantes i racons accessibles a mitges alçades.

Per tal d’aprofitar la resta de l’estructura existent, s’han de realitzar un seguit d’actuacions de reforç. El formigó existent amb una resistència de 12N/mm² insuficient per a l’ús destinat, ens obliga a reforçar a positiu totes les jàsseres de formigó amb platines d’acer, i reforçar a negatiu  augmentant la secció resistent, mitjançant una nova capa de compressió solidària amb la solera de formigó existent. Per altra banda, s’ajusten les unions i encastaments de les encavallades de fusta i es comprova l’estat d’aquest front atacs de tèrmits.

De les dues vivendes, una és la principal, ubicada a l’interior d’illa en format dúplex. L’altre una vivenda de dimensions més reduïdes, ubicada en façana. I com a divisòria de les dues, en planta primera s’inserta  un petit pati que servirà també  per a donar llum i aportar ventilació al mig de la parcel·la.

Paral·lelament al programa de cada vivenda, es demana com a requisit que les dues comparteixin un aparcament amb una zona de rentat, un traster i un accés a planta soterrani on trobem un espai comú e funció inscrita amb accés al  el pati anglès. Aquests espais són tractats com a exteriors, tant en l’àmbit climàtic per tal d’estalviar energia com a nivell formal.

Programàticament s’utilitza la mateixa estratègia d’addició de ínsules per poder donar sortida als requeriments. Unes capses de fusta d’avet laminat ubicades dins dels grans volums existents, solucionen aquelles peces amb un ús definit.  L’espai negatiu que generen s’utilitza per a tot aquell programa més informal i canviant. Aquesta estratègia ens permet duplicar els m² per donar cabuda a tots els requisits i alhora una interconnexió visual dels dos gradients espacials  dotant de la vida domèstica d’una marcada verticalitat.

 

Emplaçament: Sabadell, Barcelona.

Arquitectes: Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Arquitecta tècnica: Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

Estructura:  Josep Florència

Constructora: QuiOlmo Anoia S.L.

M2:  344,35 m2 de superfície construïda.

Fotografia:   José Hevia

CASA SA16

febrer 7th, 2019 by

Projecte de recuperació, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar. Barcelona

 

Se’ns presenta la possibilitat de reformar una vivenda pràcticament en contacte amb el parc Natural de Collserola i amb unes vistes fantàstiques de la ciutat de Barcelona.

La vivenda forma part d’una iniciativa del patronat de la vivenda als anys 50, per crear al peu de la muntanya de Collserola, un barri per a artesans. Així totes les vivendes i per tal de gestionar el fort desnivell que existeix a la zona utilitzen la mateixa estratègia de generar un semisoterrani, que advendran els tallers per tal de poder salvar la diferència de cota.

En un barri on la tònica general ha estat enderrocar aquestes antigues vivendes, per tal de construir de noves que esborren totalment el context historicoartístic del barri, ens inclinem pel contrari, ser molt respectuosos amb la casa i el barri, reformar aquesta tipologia de caràcter social per aportar-li les virtuts que potser per l’època i pel pressupost d’aquells anys no es va poder.

L’entorn immediat a la vivenda té dues virtuts molt marcades que d’alguna manera han de quedar reflectides en l’actuació. Unes vistes privilegiades de la ciutat de Barcelona, i la presència i intensitat de l’entorn verd del Parc de Collserola.

Aquestes virtuts conflueixen en la mateixa entrada a la parcel·la. Aquesta la generem pel marge lateral, on una façana verda ens dóna la benvinguda emmarcant les vistes de tota Barcelona. Aquesta façana verda lateral, gira a la façana sud creant  un gran estructura porticada guanyant 2,5m de profunditat de casa. Estructura que ens permetrà, per una banda fer de control solar passiu al sud mitjançat l’addició de terrasses, i per altra banda, poder obrir l’hermètica façana original amb grans finestrals. L’estratègia de la resta de l’actuació ha estat recuperar i ser respectuosos amb l’aspecte original. Emprant materials tradicionals, com fusteries i porticons de fusta, tova ceràmica per a paviments i remats, coberta de teula ceràmica i una tonalitat d’acord amb el es seu entorn.

Programàticament, l’interior de la vivenda s’ha dividit en dos grans conjunts. A la planta soterrani, on originàriament s’ubicava el taller, s’ha tractat com un espai vinculat a l’exterior, de caràcter lúdic i amb forta relació amb el porxo i la nova piscina.

La resta de l’edifici s’ha tractat com a un habitatge a l’ús. La planta baixa, organitzada per una quadrícula imposada per l’esquema estructura de l’ampliació de la casa, recull a cada quadrant un ús determinat, cuina, menjador, sala d’estar i nucli de comunicacions e instal·lacions  on tots els espais es troben directament vinculats entre ells i l’exterior.

A la planta primera es distribueixen habitacions, banys i una gran sala polivalent a façana sud per a recollir les vistes de Barcelona.

El sota cobert existent s’ha recuperat amb la inserció d’una diàfana planta golfes que conté l’habitació principal.

Emplaçament: Barcelona.

Arquitectes:  Manu Pagès Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Arquitecta tècnica:  Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

Construction manager:  Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

m2:  305,35 m2 de superfície construïda.

Fotografia:   José Hevia

Can Fortuny

novembre 15th, 2018 by

L’habitatge actual proposa la disposició de tots els dormitoris, cuina i gran sala menjador a façana aprofitant els grans finestrals per guanyar llum i ventilació i a més, s’obri una gran apertura vertical en la paret de carga que separa el menjador i la cuina , de manera que guanya en relació espaial i il·luminació. En la posició de l’antiga cuina i bany s’ubiquen dos banys i zona de rentat a continuació de la cuina que proporciona una gran funcionalitat.

En quant als materials, el projecte recupera l’evolvent original de l’habitatge deixant al descobert el seu forjat de cassetons ceràmics i bigues de fusta. Els materials i tonalitats utilitzats son orgànics i naturals com el parquet de roure de la sala, dormitoris i cuina, i materials recuperats com el paviment hidràulic de dibuix geomètric per als banys. A més, alguna de las parts existents s’ha deixat sense revestiment per a potenciar les textures de la ceràmica i també s’han conservat les fusteries de fusta actuals en façana restaurant-les per a una millora acústica i tèrmica.

Aquesta intervenció, no solament atenta a la recuperació de materials de l’ evolvent i a la elecció de acabats tradicionals i càlids, sinó va mes enllà amb la recuperació del mobiliari escollit peça per peça de la col·lecció pròpia familiar, restaurant-la i donat-li un nou us. Peces restaurades baix una filosofia “Slow home”, escollides amb aprecia, recuperades per restauradors de proximitat i entapissades amb teles fetes a ma, perquè aquestes coses son les que ens fan sentir còmodes, com a casa.

La solució a aquest projecte ha aconseguit tornar a l’habitatge un esperit mes honest amb el sistema constructiu de l’edifici i mes acordi amb el confort i estil de vida actuals.  Una llar que dona resposta a les necessitats dels propietaris, al seu dia a dia , aconseguint espais lluminosos, moderns i plens de vida.

Emplaçament;  Barcelona.

Arquitecte; Manu Pagès

Construction Manager & Interiorisme;  Carolina Cunill

Sup. construida: 135 m2

Fotografía:  José Hevia

.

Bar Palo Verde

gener 23rd, 2017 by

Situat a la Rambla del Poble Nou, arteria vital on es concentra l’activitat comercial, així com el fluxe mes important de persones del barri, es projecta un nou bar restaurant amb un horari d’apertura de 9h a 24h. Aquest fet comporta que el local doni resposta als diferents usos vinculats a l’horari, fins un bar de esmorzars i menjars, fins un bar-cocteleria per a la nit.

Se’ns demana dotar al nou bar  d’una important notorietat cap a la rambla, per a aconseguir-ho es proposa una reforma el mes transparent possible, ampliant la zona vidriada de fatxada i minimitzant-la amb la fatxada de l’edifici d’habitatges existent, per a posteriorment deixar les mitgeres del local blanques e insertar en aquest “fons” neutre un nou element construït como si d’un objecte es tractés, dotant a la proposta de certa teatralitat fons-figura que ressaltés la proposta des de l’exterior.

Aquest fons neutre, es realitza per imperatiu tècnic, mitjançant un  aplacat acústic en parets, terres i sostre. El sostre, degut a l’alt contingut d’instal·lacions i conductes que es precisen, va deformant-se per a poder absorbir-los en el seu interior i aprofitar aquestes deformacions per a generar diferents ambients en el local.

El objecte construït de l’interior es desenvolupa en dos altures. Proposem una única peça de gelosia ceràmica com objecte unificador en altura dels dos nivells. Aquest peça ens donarà resposta a la barra, als elements de protecció del altell, així como de fons en una de las parets laterals del pis superior.
Per a unificar la proposta de elements horitzontals en el local, s’aposta por la fusta, aplicada en els terres i llistons de fusta en el sostre que incorporaran la il·luminació.

Per últim, las cavitats que es generen en planta per a optimitzar l’ús de l’espai son tractats com una peça ceràmica vidriada, que aporten diversitat en els diferents ambientes del local.

Emplaçament; Rambla del Poble Nou, Barcelona.

Arquitectes; Manu Pagés (Taller d’Arquitectura Manu Pagés )/ Carolina Martínez (TheHallStudio)

Sup. construida:  122,00m2

Fotografía:  José Hevia

Urquinaona

juny 15th, 2016 by

Projecte de rehabilitació integral d’un habitatge que data del 1900 de 147 m2, d‘estil modernista. Plena d‘encant amb els seus mosaics hidràulics originals, rosetons florals, altura imponent de sostre, tribuna assolellada amb grans finestrals i tancaments de fusta.

La bellesa que transmet l’espai original es imponent i per aquest motiu la rehabilitació es cenyeix en respectar els materials i textures existents. S’ha conservat la identitat i la geometria de l’espai combinant-la amb la funcionalitat necessària per un gran habitatge familiar.

IMG_3615_B

IMG_3645_B_II

IMG_3623_B

IMG_3628_B

IMG_3634_B

IMG_3641_B

IMG_3642_B

IMG_3644_B

Fotografía; Rafel Gras Forner.

Emplaçament; Barcelona

Construction Manager & Arquitectura; Carolina Cunill

Superficie; 147m2

Rehabilitació integral d’un estudi & habitatge al Poblenou

novembre 27th, 2015 by

L’Alessandra Giusti, web & graphic designer italiana, és la propietària dels 48m2 d’aquest espai al barri del Poblenou. Per la seva professió l’Alessandra necessitava crear un espai de treball dins del seu habitatge.

PLANOL INICIAL THE Planol inicial PoblenouTHE Planol inicial Poblenou

THE Planol inicial Poblenou

Inicialment, l’edifici del 1936 presentava vàries patologies a l’interior i la habitatge era molt poc funcional a causa de la gran fragmentació d’espais. El bany era minúscul i estava dividit, la cuina era incomoda i hi havia un passadís de distribució.

PROPOSTA ALESSANDRA

 THE PROPUESTA CLIENTA POBLENOU

L’alessandra va tenir molt clar des del principi com volia que fos el seu habitatge/espai de treball: un menjador-cuina obert i espaiós, un bany més ampli, una habitació doble i un l’estudi on poder treballar des de casa.

 

PROPOSTA REALITZADA

THE Proposta Poblenou

Així que ens vam posar a dibuixar en paper i gràcies a la bona comunicació entre el nostre equip i l’Alessandra, cada peça del puzzle va anar encaixant.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

Aprofitant al màxim l’espai reduït, sorgeix una habitatge que encaixa amb la personalitat i amb la funcionalitat demanada.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

La lluminositat, el color blanc, la fusta, el ferro, la ceràmica antiga i el toc personal que li han donat l’Alessandra i la seva parella, fan d’aquest espai un racó càlid i acollidor.

THE FOTOS FINAL POBLENOU

DSC_0464

THE FOTOS FINAL POBLENOU

THE FOTOS FINAL POBLENOU

Arquitecte | Manu Pagés Jovè
Construction Manager & Interiorisme | Carolina Martínez
Fotografia | Manu Pagés Jovè