Category: Portfolio

CASA MARC & PATI MIQUEL

febrer 12th, 2020 by

Reforma d’habitatge de 170 m2 ubicat en la planta principal d’un edifici entre mitgeres dels anys 60 en la Vía Augusta de Barcelona.

Antigament es tractava d’un consultori mèdic, molt compartit i fosc, ple de sales i amb poca ventilació.

La planta rectangular de l’habitatge dona a façana mitjançant grans finestrals, por un costat, al carrer i per l’altre ,a través d’una terrassa, al pati interior de mançana.

La intervenció consisteix amb ordenar l’espai, obrir-lo al ’exterior, que respiri i que la llum envaeixi tots els espais.

La nova planta es defineix en dos zones de vocació exterior i en una zona central d’enllaç. En un dels extrems obert a l’exterior, es disposa l’espai de dormitoris, amb llum i ventilació a carrer, aprofitant el doble vidre amb una gran càmera intermèdia que proporciona un aïllament acústic i tèrmic òptim. En la façana oposada, ubicada en l’altre extrem de l’habitatge, oberta al pati interior de mançana, amb una tranquil·litat admirable, s’ubica la zona de dia amb un espai diàfan i obert amb sala, menjador i cuina. En el nucli central d’enllaç, que transcorre abraçant al pati interior de l’edifici, el vinculem amb zones humides (banys i safareig) i a una sala d’estudi oberta , per a  permetre que la llum i la ventilació també envaeixi aquesta zona intermèdia i no quedi aïllada.

La intervenció també segueix en l’exterior, en el pati de mançana, seguint la connexió amb l’interior i aportant la mateixa calidesa i detall que en la resta de la casa.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-011ret-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-009-1000x635.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-007ret-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-010-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-008-724x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-006-còpia-1000x763.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-005ret-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-003-1000x764.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-001-1000x667.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-002ret-667x1000.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es VIAUGUSTA-004-888x1000.jpg

Fotografia; José Hevia

Arquitecte Col.laborador; Manu Pagés ( Taller de Arquitectura Manu Pagés)

Construction Manager; Carolina Cunill ( thehallstudio)

Superficie; 172 m2

CASA RIERETA

octubre 11th, 2019 by

Proyecto de rehabilitación integral de casa unifamiliar situada en el parque natural de Collserola.

Ubicación; Collserola, Molins de Rei

Fotografía: Ivan Caster

Arquitecto :Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Construction Manager:Carolina Cunill & Aina Ardèvol

Superficie; 311m2

CASA AM24

febrer 7th, 2019 by

Projecte de rehabilitació integral d’una nau industrial i reconversió en vivenda. Sabadell (Barcelona)

 

L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació d’una antiga nau industrial, posteriorment ocupada i mal reformada per una empresa de serveis, per reconvertir-la en dues vivendes, amb un extens contingut programàtic.

La primera fase de l’actuació és recuperar el volum original de la nau industrial, actualment desvirtuat per les posteriors actuacions que es van fer. Per tal de realitzar aquest reset, entre petites actuacions d’enderroc, cal remarcar, la recuperació d’un antic pati anglès en el posterior de la parcel·la, per tal d’aportar llum i ventilació  a la planta soterrani i seguidament l’enderroc d’un fals sostre que amagava les encavallades de fusta de la coberta.

Així doncs ens quedem amb un gran volum de tres nivells. Un soterrani il·luminat i ventilat per un pati anglès, una planta baixa suportada per grans jàsseres de formigó armat i una planta primera amb encavallades de fusta, ambdues últimes amb una gran alçada lliure entre forjats.

L’extens contingut programàtic desitjat, dues vivendes amb espais privatius i espais de caràcter més públic, ens obliga a afrontar la proposta des del màxim aprofitament dels m³ de continent a més a més dels m².  Així doncs per tal de maximitzar els m³  de continent sense perdre les encavallades existents, un valor afegit a la vivenda que no volem perdre, aixequem tota la coberta juntament amb les encavallades 50 cm.

Per això la proposta juga amb les alçades resultants per crear entreplantes i racons accessibles a mitges alçades.

Per tal d’aprofitar la resta de l’estructura existent, s’han de realitzar un seguit d’actuacions de reforç. El formigó existent amb una resistència de 12N/mm² insuficient per a l’ús destinat, ens obliga a reforçar a positiu totes les jàsseres de formigó amb platines d’acer, i reforçar a negatiu  augmentant la secció resistent, mitjançant una nova capa de compressió solidària amb la solera de formigó existent. Per altra banda, s’ajusten les unions i encastaments de les encavallades de fusta i es comprova l’estat d’aquest front atacs de tèrmits.

De les dues vivendes, una és la principal, ubicada a l’interior d’illa en format dúplex. L’altre una vivenda de dimensions més reduïdes, ubicada en façana. I com a divisòria de les dues, en planta primera s’inserta  un petit pati que servirà també  per a donar llum i aportar ventilació al mig de la parcel·la.

Paral·lelament al programa de cada vivenda, es demana com a requisit que les dues comparteixin un aparcament amb una zona de rentat, un traster i un accés a planta soterrani on trobem un espai comú e funció inscrita amb accés al  el pati anglès. Aquests espais són tractats com a exteriors, tant en l’àmbit climàtic per tal d’estalviar energia com a nivell formal.

Programàticament s’utilitza la mateixa estratègia d’addició de ínsules per poder donar sortida als requeriments. Unes capses de fusta d’avet laminat ubicades dins dels grans volums existents, solucionen aquelles peces amb un ús definit.  L’espai negatiu que generen s’utilitza per a tot aquell programa més informal i canviant. Aquesta estratègia ens permet duplicar els m² per donar cabuda a tots els requisits i alhora una interconnexió visual dels dos gradients espacials  dotant de la vida domèstica d’una marcada verticalitat.

 

Emplaçament: Sabadell, Barcelona.

Arquitectes: Manu Pagés Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Arquitecta tècnica: Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

Estructura:  Josep Florència

Constructora: QuiOlmo Anoia S.L.

M2:  344,35 m2 de superfície construïda.

Fotografia:   José Hevia

CASA SA16

febrer 7th, 2019 by

Projecte de recuperació, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar. Barcelona

 

Se’ns presenta la possibilitat de reformar una vivenda pràcticament en contacte amb el parc Natural de Collserola i amb unes vistes fantàstiques de la ciutat de Barcelona.

La vivenda forma part d’una iniciativa del patronat de la vivenda als anys 50, per crear al peu de la muntanya de Collserola, un barri per a artesans. Així totes les vivendes i per tal de gestionar el fort desnivell que existeix a la zona utilitzen la mateixa estratègia de generar un semisoterrani, que advendran els tallers per tal de poder salvar la diferència de cota.

En un barri on la tònica general ha estat enderrocar aquestes antigues vivendes, per tal de construir de noves que esborren totalment el context historicoartístic del barri, ens inclinem pel contrari, ser molt respectuosos amb la casa i el barri, reformar aquesta tipologia de caràcter social per aportar-li les virtuts que potser per l’època i pel pressupost d’aquells anys no es va poder.

L’entorn immediat a la vivenda té dues virtuts molt marcades que d’alguna manera han de quedar reflectides en l’actuació. Unes vistes privilegiades de la ciutat de Barcelona, i la presència i intensitat de l’entorn verd del Parc de Collserola.

Aquestes virtuts conflueixen en la mateixa entrada a la parcel·la. Aquesta la generem pel marge lateral, on una façana verda ens dóna la benvinguda emmarcant les vistes de tota Barcelona. Aquesta façana verda lateral, gira a la façana sud creant  un gran estructura porticada guanyant 2,5m de profunditat de casa. Estructura que ens permetrà, per una banda fer de control solar passiu al sud mitjançat l’addició de terrasses, i per altra banda, poder obrir l’hermètica façana original amb grans finestrals. L’estratègia de la resta de l’actuació ha estat recuperar i ser respectuosos amb l’aspecte original. Emprant materials tradicionals, com fusteries i porticons de fusta, tova ceràmica per a paviments i remats, coberta de teula ceràmica i una tonalitat d’acord amb el es seu entorn.

Programàticament, l’interior de la vivenda s’ha dividit en dos grans conjunts. A la planta soterrani, on originàriament s’ubicava el taller, s’ha tractat com un espai vinculat a l’exterior, de caràcter lúdic i amb forta relació amb el porxo i la nova piscina.

La resta de l’edifici s’ha tractat com a un habitatge a l’ús. La planta baixa, organitzada per una quadrícula imposada per l’esquema estructura de l’ampliació de la casa, recull a cada quadrant un ús determinat, cuina, menjador, sala d’estar i nucli de comunicacions e instal·lacions  on tots els espais es troben directament vinculats entre ells i l’exterior.

A la planta primera es distribueixen habitacions, banys i una gran sala polivalent a façana sud per a recollir les vistes de Barcelona.

El sota cobert existent s’ha recuperat amb la inserció d’una diàfana planta golfes que conté l’habitació principal.

Emplaçament: Barcelona.

Arquitectes:  Manu Pagès Jovè /Taller d’arquitectura Manu Pagès

Arquitecta tècnica:  Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

Construction manager:  Carolina Cunill / THEHALLSTUDIO

m2:  305,35 m2 de superfície construïda.

Fotografia:   José Hevia

Can Fortuny

novembre 15th, 2018 by

L’habitatge actual proposa la disposició de tots els dormitoris, cuina i gran sala menjador a façana aprofitant els grans finestrals per guanyar llum i ventilació i a més, s’obri una gran apertura vertical en la paret de carga que separa el menjador i la cuina , de manera que guanya en relació espaial i il·luminació. En la posició de l’antiga cuina i bany s’ubiquen dos banys i zona de rentat a continuació de la cuina que proporciona una gran funcionalitat.

En quant als materials, el projecte recupera l’evolvent original de l’habitatge deixant al descobert el seu forjat de cassetons ceràmics i bigues de fusta. Els materials i tonalitats utilitzats son orgànics i naturals com el parquet de roure de la sala, dormitoris i cuina, i materials recuperats com el paviment hidràulic de dibuix geomètric per als banys. A més, alguna de las parts existents s’ha deixat sense revestiment per a potenciar les textures de la ceràmica i també s’han conservat les fusteries de fusta actuals en façana restaurant-les per a una millora acústica i tèrmica.

Aquesta intervenció, no solament atenta a la recuperació de materials de l’ evolvent i a la elecció de acabats tradicionals i càlids, sinó va mes enllà amb la recuperació del mobiliari escollit peça per peça de la col·lecció pròpia familiar, restaurant-la i donat-li un nou us. Peces restaurades baix una filosofia “Slow home”, escollides amb aprecia, recuperades per restauradors de proximitat i entapissades amb teles fetes a ma, perquè aquestes coses son les que ens fan sentir còmodes, com a casa.

La solució a aquest projecte ha aconseguit tornar a l’habitatge un esperit mes honest amb el sistema constructiu de l’edifici i mes acordi amb el confort i estil de vida actuals.  Una llar que dona resposta a les necessitats dels propietaris, al seu dia a dia , aconseguint espais lluminosos, moderns i plens de vida.

Emplaçament;  Barcelona.

Arquitecte; Manu Pagès

Construction Manager & Interiorisme;  Carolina Cunill

Sup. construida: 135 m2

Fotografía:  José Hevia

.

Bar Palo Verde

gener 23rd, 2017 by

Situat a la Rambla del Poble Nou, arteria vital on es concentra l’activitat comercial, així com el fluxe mes important de persones del barri, es projecta un nou bar restaurant amb un horari d’apertura de 9h a 24h. Aquest fet comporta que el local doni resposta als diferents usos vinculats a l’horari, fins un bar de esmorzars i menjars, fins un bar-cocteleria per a la nit.

Se’ns demana dotar al nou bar  d’una important notorietat cap a la rambla, per a aconseguir-ho es proposa una reforma el mes transparent possible, ampliant la zona vidriada de fatxada i minimitzant-la amb la fatxada de l’edifici d’habitatges existent, per a posteriorment deixar les mitgeres del local blanques e insertar en aquest “fons” neutre un nou element construït como si d’un objecte es tractés, dotant a la proposta de certa teatralitat fons-figura que ressaltés la proposta des de l’exterior.

Aquest fons neutre, es realitza per imperatiu tècnic, mitjançant un  aplacat acústic en parets, terres i sostre. El sostre, degut a l’alt contingut d’instal·lacions i conductes que es precisen, va deformant-se per a poder absorbir-los en el seu interior i aprofitar aquestes deformacions per a generar diferents ambients en el local.

El objecte construït de l’interior es desenvolupa en dos altures. Proposem una única peça de gelosia ceràmica com objecte unificador en altura dels dos nivells. Aquest peça ens donarà resposta a la barra, als elements de protecció del altell, així como de fons en una de las parets laterals del pis superior.
Per a unificar la proposta de elements horitzontals en el local, s’aposta por la fusta, aplicada en els terres i llistons de fusta en el sostre que incorporaran la il·luminació.

Per últim, las cavitats que es generen en planta per a optimitzar l’ús de l’espai son tractats com una peça ceràmica vidriada, que aporten diversitat en els diferents ambientes del local.

Emplaçament; Rambla del Poble Nou, Barcelona.

Arquitectes; Manu Pagés (Taller d’Arquitectura Manu Pagés )/ Carolina Martínez (TheHallStudio)

Sup. construida:  122,00m2

Fotografía:  José Hevia

Urquinaona

juny 15th, 2016 by

Projecte de rehabilitació integral d’un habitatge que data del 1900 de 147 m2, d‘estil modernista. Plena d‘encant amb els seus mosaics hidràulics originals, rosetons florals, altura imponent de sostre, tribuna assolellada amb grans finestrals i tancaments de fusta.

La bellesa que transmet l’espai original es imponent i per aquest motiu la rehabilitació es cenyeix en respectar els materials i textures existents. S’ha conservat la identitat i la geometria de l’espai combinant-la amb la funcionalitat necessària per un gran habitatge familiar.

IMG_3615_B

IMG_3645_B_II

IMG_3623_B

IMG_3628_B

IMG_3634_B

IMG_3641_B

IMG_3642_B

IMG_3644_B

Fotografía; Rafel Gras Forner.

Emplaçament; Barcelona

Construction Manager & Arquitectura; Carolina Cunill

Superficie; 147m2

Slow Mov Roaster-Coffee

setembre 29th, 2015 by

Transformació d’una vivenda en una tenda & micro torrador de café d’especialitat.

slow coffee 01

Com diuen que el passat sempre torna, el barri de Gràcia pareix rependre els seus passos i alguns jovedes artesans recuperen vells oficis i s’instal.len en locals per crear tendes o tallers on realitzar i vendre els seus productes. L’espai rehabilitat ha pertangut a diferents artesans des de els seus inicis, primer va ser d’un ebenista qui l’utilitzava com vivenda i taller i després va pertanyer a un sombrerer qui es va instal.lar per donar forma a les seves creacions. Amb aquest passat, el lloc desprèn una aura d’antany lligat a l’artesania i al que era el barri de Gràcia fa uns anys.

slow

Hem transformat una vivenda en una tenda amb obrador per torrar cafè. L’espai original es caracteritza per tenir sostres de casi 4 metres d’altura, bòveda catalana, paviment de mosaic hidràulic, bigues de fusta, xemeneia, pati i una distribució que mescla la vivenda i el taller.

SLOW COFFEE 06

Aquest espai-concepte alberga un torrador/ tenda de cafè de especialitat i un espai dedicat a la venta d’aliments locals. Aquest nou concepte pretèn donar mes protagonisme als productors i als processos productius dels aliments, per a que el consumidor pugui obtenir tota l’informació sobre el producte que està comprant. Ideem un espai versàtil per poder realitzar disferents esdeveniments lligats als productes i als processos de producció dels aliments que es venen a la tenda: degustacions, presentacions de productes, tallers i cursos

SALA 3_II còpia

Per realçar la personalitat de l’espai creem un espai diàfan, aprofintant l’altura per aumentar la lluminositat. Es revaloritzen els elements caraterístics del local; es va restaurar el paviment hidràulic centenari per donar-li protagoisme i es respecta la fusteria i la ximeneia original. Tambè es descobreixen la forma de les bigues originals de fusta i la bòveda catalana tan característica de la arquitectura catalana.

SLOW COFFEE 05

Un espai polivalent on cada peça encaixa amb una altra  i es modifica en funció de les necessitats de cada moment. El mobiliari de fusta feta a mida i por mòduls, permet crear infinites possibilitats i diferents ambients.

SALA_01 còpia

SALA 4 còpia

PATI

 

Emplaçament; Barcelona

Fotografia; Rafel Gras Forner

Arquitecte; Manu Pagès

Construction Manager & Interiorisme; Carolina Cunill

Àtic Sant Antoni

maig 12th, 2015 by

Projecte de rehabilitació integral & Interiorisme de vivenda situada al barri de Sant Antoni, Barcelona.

El repte d’aquest projecte era donar llum i funcionalitat a aquesta petita vivenda de solament 50 m2 creant una nova distribució adaptada als usos del seu nou propietari.

Hem creat una zona polivalent a la zona de dia: un menjador, una cuina i un estudi; tot en un. Aquest, es converteix en un espai diàfan i versàtil gràcies a uns paraments mòbils de fusta i al mobiliari continu que uneix l’espai de cuina amb la sala-menjador. Podem optar per ocultar o no la cuina segons ens convingui però sempre podem visualitzar que l’espai és tot un, gràcies als vidres transparents col·locats sobre els paraments mòbils que ens permeten veure sempre totes les cantonades de l’espai que ens delimita.

Per tal d’aprofitar al màxim l’única entrada de llum, situada en la terrassa orientada al sud, i que aquesta impregni tot l’habitatge, hem jugat amb diferents materials d’acabats. La fusta de pi i el blanc en mobiliari i parets; aquests aporten llum i la calidesa necessària. Hem afegit un tercer material: el ferro forjat en les vidrieres superiors per aportar un punt de contrast, elegància i noblesa.

THEHALLSTUDIO

THEHALLSTUDIO

THEHALLSTUDIO

THEHALLSTUDIO

THEHALLSTUDIO

THEHALLSTUDIO

Emplaçament; Barcelona

Arquitectura & Construction Manager; Carolina Cunill

Fotografia; Rafel Gras Forner

Renders; Manu Pagès

Casa SB

març 5th, 2015 by

La casa SB, un habitatge unifamiliar entre mitgeres de data del 1900, es troba situat al barri d’El Centre de la ciutat de Sabadell.

La majoria de parcel·les d’aquest carrer, igual que la del present projecte, són parcel·les gòtiques que es caracteritzen per tenir una geometria molt estreta i de gran profunditat, amb les complicacions espacials que això suposa.

La construcció existent es composa de PB+1 amb una coberta a dos aigües d’alçada màxima de 9,24m i un pati interior d’illa, també de geometria rectangular. La parcel.la es troba orientada nord-oest – sud-est, i és la façana de sud-est la del pati interior d’illa.

Antigament, les dues plantes eren independents i es concentrava tota l’activitat de la casa en la planta baixa. Una planta baixa altament compartimentada en petites estances, amb una pobra qualitat lumínica i de ventilació. I, en canvi, la planta pis es mantenia pràcticament desocupada i en un cert estat de deteriorament.

Les premisses del projecte eren les de crear un habitatge molt diàfan i amb una interconnexió total de tots els espais, tant en planta com en secció, per tal d’atorgar llum i ventilació natural a totes les estances.

S’ha buscat que aquesta interconnexió sigui fluida, que tots els espais de l’habitatge estiguin exposats des de varis punts de vista i que la llum procedent de la façana vidrada envaeixi tots els racons de l’habitatge.

Per tal d’assolir-ho apliquem un buidat a la vivenda, alliberant de qualsevol envà tant a planta baixa com a planta primera, creant un únic espai diàfan interconnectat amb la creació d’un doble espai a façana interior d’illa.

Tot just realitzat aquest buidat de paraments verticals interiors, es realitza l’aïllament de tot l’embolcall intern per tal d’assolir el màxim confort tèrmic per l’usuari.

A més, per tal d’aconseguir els programes necessaris dintre l’embolcall, a planta primera creem un volum en el centre de la planta. Aquest conté les estances humides i de rentat, amb el pas de totes les instal·lacions necessàries, i alhora realitza la divisió de les dues estances principals de planta primera, connectades entre sí per la part superior del volum, un nou altell per la vivenda.

A planta baixa per tal de qualificar el gran espai, es projecta un moble-“mur espès” que recorre de façana a façana la gran sala creant diferents espais segons la utilitat que li doni l’usuari.

SABADELL 002

SABADELL 001

SABADELL 004

SABADELL 005ret

SABADELL 006

SABADELL 003ret

SABADELL 012

SABADELL 013

SABADELL 008

SABADELL 010

SABADELL 011

SABADELL 009ret

SABADELL 007ret

Emplaçament; Sabadell

Arquitecte; Manu Pagès

Arquitecta Tècnica; Carolina Cunill

Interiorisme; Manu Pagès & Carolina Cunill

Fotografia; José Hevia